כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
95
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
9.5
שנת הקמה:
1950
רשות:
רעננה
פרטי קשר
יישוב:
רעננה
כתובת:
יאיר 2
כתובת למכתבים:
יאיר 2, רעננה
מיקוד:
43733
טלפון:
09-7602910
פקס:
09-7460851
מנהל/ת:
אפרת ויינברג
מפקח/ת:
עדינה בר עליה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית רעננה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
כמויות ומספרים
מורים:
45
תלמידים:
95
בנים:
52
בנות:
43
כיתות מיוחדות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 4 5 9.0
ב 1 3 3 6.0
ג 1 4 3 7.0
ד 1 6 3 9.0
ה 1 7 3 10.0
ו 1 7 2 9.0
ז 1 5 4 9.0
ח 1 1 7 8.0
ט 1 4 5 9.0
י 1 4 3 7.0
יא 1 5 2 7.0
יב 1 2 3 5.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017