כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
97
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
1950
רשות:
רעננה
פרטי קשר
יישוב:
רעננה
כתובת:
יאיר 2
כתובת למכתבים:
יאיר 2, רעננה
מיקוד:
43733
טלפון:
09-7602910
פקס:
09-7460851
דוא"ל:
esthergol5@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אפרת ויינברג
מפקח/ת:
עדינה בר עליה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית רעננה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
כמויות ומספרים
מורים:
50
תלמידים:
97
בנים:
54
בנות:
43
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 3 3 6.0
ב 1 4 3 7.0
ג 1 6 3 9.0
ד 1 7 3 10.0
ה 1 7 2 9.0
ו 1 5 4 9.0
ז 1 1 7 8.0
ח 1 4 4 8.0
ט 1 4 4 8.0
י 1 6 2 8.0
יא 1 3 5 8.0
יב 1 4 3 7.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016