כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,278
כיתות:
48
תלמידים בכיתה:
26.6
שנת הקמה:
2011
רשות:
עפולה
פרטי קשר
יישוב:
עפולה
כתובת:
האגס 4
כתובת למכתבים:
האגס 4 ת.ד. 2224, עפולה
מיקוד:
1812102
טלפון:
04-6521227
פקס:
04-6594237
מנהל/ת:
אסנת כהן
מפקח/ת:
סיגלית ברגר
יישוב:
עפולה
כתובת:
האגס 4
כתובת למכתבים:
האגס 4 ת.ד. 2224, עפולה
מיקוד:
1812102
טלפון:
04-6521227
פקס:
04-6594237
מנהל/ת:
איריס קרל
מפקח/ת:
סיגלית ברגר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
136
תלמידים:
1,278
בנים:
596
בנות:
682
כיתות:
40
כיתות מיוחדות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 8 120 132 31.5
ח 9 95 135 25.6
ט 8 105 128 29.1
י 9 99 98 21.9
יא 7 84 86 24.3
יב 7 93 103 28.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017