כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
223
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
20.3
שנת הקמה:
2004
רשות:
כפר קאסם
פרטי קשר
יישוב:
כפר קאסם
כתובת:
כפר קאסם
כתובת למכתבים:
כפר קאסם ת.ד. 2842, כפר קאסם
מיקוד:
4881000
טלפון:
03-9073699
פקס:
03-9170291
מנהל/ת:
עלאא צרצור
מפקח/ת:
ורדה אופיר
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית כפר קאסם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
סי.פי. ונכויות פיזיות קשות ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
24
תלמידים:
223
בנים:
118
בנות:
105
כיתות:
9
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 19 15 34.0
ב 1 15 18 33.0
ג 2 23 20 21.5
ד 1 14 9 23.0
ה 4 26 24 12.5
ו 2 21 19 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017