כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
384
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
25.6
שנת הקמה:
2006
רשות:
ג'לג'וליה
פרטי קשר
יישוב:
ג'לג'וליה
כתובת:
ג'לג'וליה
כתובת למכתבים:
ג'לג'וליה ת.ד. 1129, ג'לג'וליה
מיקוד:
4585000
טלפון:
03-9396667
פקס:
03-9396186
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
האלה עודה
מפקח/ת:
מאגדה נאטור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
מ. מקומית ג'לג'וליה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
26
תלמידים:
384
בנים:
190
בנות:
194
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 24 35 29.5
ב 3 35 40 25.0
ג 2 33 24 28.5
ד 3 33 38 23.7
ה 2 34 25 29.5
ו 3 31 32 21.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017