כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
506
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
24.1
שנת הקמה:
2001
רשות:
כפר קאסם
פרטי קשר
יישוב:
כפר קאסם
כתובת:
כפר קאסם
כתובת למכתבים:
כפר קאסם ת.ד. 2975, כפר קאסם
מיקוד:
4881000
טלפון:
03-9071718
פקס:
03-9370217
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
אימאן בדיר
מפקח/ת:
מאגדה נאטור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית כפר קאסם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/11/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
506
בנים:
264
בנות:
242
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 55 29 28.0
ב 3 44 34 26.0
ג 4 42 40 20.5
ד 4 41 39 20.0
ה 3 38 47 28.3
ו 4 44 53 24.3
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017