כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
501
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
23.9
שנת הקמה:
2001
רשות:
כפר קאסם
פרטי קשר
יישוב:
כפר קאסם
כתובת:
כפר קאסם
כתובת למכתבים:
כפר קאסם ת.ד. 2975, כפר קאסם
מיקוד:
4881000
טלפון:
03-9071718
פקס:
03-9370217
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
אימאן בדיר
מפקח/ת:
ורדה אופיר
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית כפר קאסם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/11/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
40
תלמידים:
501
בנים:
246
בנות:
255
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 41 36 25.7
ב 3 42 38 26.7
ג 3 35 38 24.3
ד 4 42 50 23.0
ה 4 48 49 24.3
ו 4 38 44 20.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017