כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
351
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
23.4
שנת הקמה:
1975
רשות:
טייבה
פרטי קשר
יישוב:
טייבה
כתובת:
טייבה
כתובת למכתבים:
טייבה ת.ד. 28, טייבה
מיקוד:
40400
טלפון:
09-7992756
פקס:
09-7992386
דוא"ל:
dimajab@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
מרים מסארוה
מפקח/ת:
סבע סרסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית טייבה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
351
בנים:
177
בנות:
174
כיתות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 22 18 20.0
ב 2 18 31 24.5
ג 2 21 24 22.5
ד 3 42 24 22.0
ה 3 38 38 25.3
ו 3 36 39 25.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016