כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
316
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
22.6
שנת הקמה:
1975
רשות:
טייבה
פרטי קשר
יישוב:
טייבה
כתובת:
טייבה
כתובת למכתבים:
טייבה ת.ד. 28, טייבה
מיקוד:
40400
טלפון:
09-7992756
פקס:
09-7992386
מנהל/ת:
מרים מסארוה
מפקח/ת:
סבע סרסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית טייבה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
26
תלמידים:
316
בנים:
160
בנות:
156
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 23 19 21.0
ב 2 21 20 20.5
ג 2 16 31 23.5
ד 2 18 23 20.5
ה 3 41 25 22.0
ו 3 41 38 26.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017