כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
1971
רשות:
טייבה
פרטי קשר
יישוב:
טייבה
כתובת:
טייבה 3209
כתובת למכתבים:
טייבה 3209 ת.ד. 3209, טייבה
מיקוד:
40400
טלפון:
09-7992727
פקס:
09-7991533
דוא"ל:
wafahaj1@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
עותמאן מסארוה
מפקח/ת:
סבע סרסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית טייבה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016