כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
296
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
22.8
שנת הקמה:
1971
רשות:
טייבה
פרטי קשר
יישוב:
טייבה
כתובת:
טייבה 3209
כתובת למכתבים:
ת.ד. 3209, טייבה
מיקוד:
4040000
טלפון:
09-7992727
פקס:
09-7991533
מנהל/ת:
עותמאן מסארוה
מפקח/ת:
סבע סרסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית טייבה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
26
תלמידים:
296
בנים:
142
בנות:
154
כיתות:
10
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 12 21 33.0
ב 2 14 27 20.5
ג 3 22 28 16.7
ד 2 25 20 22.5
ה 3 35 31 22.0
ו 2 34 27 30.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017