כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
441
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
24.5
שנת הקמה:
1971
רשות:
טייבה
פרטי קשר
יישוב:
טייבה
כתובת:
טייבה
כתובת למכתבים:
טייבה ת.ד. 76, טייבה
מיקוד:
4040000
טלפון:
09-7992890
פקס:
09-7995973
מנהל/ת:
תאופיק עאזם
מפקח/ת:
סבע סרסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית טייבה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
441
בנים:
219
בנות:
222
כיתות:
15
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 31 37 34.0
ב 3 37 40 25.7
ג 3 36 36 24.0
ד 4 41 40 20.3
ה 3 39 36 25.0
ו 3 35 33 22.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017