כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
404
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
21.3
שנת הקמה:
1971
רשות:
רמלה
פרטי קשר
יישוב:
רמלה
כתובת:
זכריה 9
כתובת למכתבים:
רמלה ת.ד. 255, רמלה
מיקוד:
7210201
טלפון:
08-9221672
פקס:
08-9204208
מנהל/ת:
נוהא אלגמל
מפקח/ת:
גילה חראזי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית רמלה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
42
תלמידים:
404
בנים:
201
בנות:
203
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 19 26 22.5
ב 2 21 19 20.0
ג 2 25 28 26.5
ד 2 26 23 24.5
ה 3 30 36 22.0
ו 3 25 28 17.7
ז 3 33 24 19.0
ח 2 22 19 20.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017