כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
488
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
23.2
שנת הקמה:
1971
רשות:
טירה
פרטי קשר
יישוב:
טירה
כתובת:
עומר בן אל-חטאב
כתובת למכתבים:
טירה ת.ד. 652, טירה
מיקוד:
44915
טלפון:
09-7938110
פקס:
09-7936167
מנהל/ת:
נורס סולטאן
מפקח/ת:
מוזנה טיבי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית אל טירה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
488
בנים:
273
בנות:
215
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 43 38 27.0
ב 3 40 29 23.0
ג 4 53 34 21.8
ד 4 44 45 22.3
ה 3 47 29 25.3
ו 4 46 40 21.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017