כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
206
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
18.7
שנת הקמה:
1971
רשות:
טייבה
פרטי קשר
יישוב:
טייבה
כתובת:
טייבה
כתובת למכתבים:
טייבה ת.ד. 77, טייבה
מיקוד:
40400
טלפון:
09-7992177
פקס:
09-7992177
מנהל/ת:
גסאן גאבר
מפקח/ת:
סבע סרסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית טייבה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
30
תלמידים:
206
בנים:
110
בנות:
96
כיתות:
9
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 12 12 24.0
ג 4 28 26 13.5
ד 2 21 18 19.5
ה 2 24 19 21.5
ו 2 25 21 23.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017