כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
272
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
18.1
שנת הקמה:
1971
רשות:
טייבה
פרטי קשר
יישוב:
טייבה
כתובת:
טייבה
כתובת למכתבים:
טייבה ת.ד. 77, טייבה
מיקוד:
40400
טלפון:
09-7992177
פקס:
09-7992177
דוא"ל:
tairahaj@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
גסאן גאבר
מפקח/ת:
סבע סרסור
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית טייבה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
272
בנים:
157
בנות:
115
כיתות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 16 9 25.0
ב 4 30 25 13.8
ג 3 29 18 15.7
ד 2 21 20 20.5
ה 2 29 22 25.5
ו 3 32 21 17.7
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016