כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
659
כיתות:
27
תלמידים בכיתה:
24.4
שנת הקמה:
1971
רשות:
רמלה
פרטי קשר
יישוב:
רמלה
כתובת:
התמר 1
כתובת למכתבים:
התמר ת.ד. 194, רמלה
מיקוד:
72101
טלפון:
08-9291684
פקס:
08-9291684
מנהל/ת:
נואל אבו עאמר
מפקח/ת:
גילה חראזי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית רמלה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
65
תלמידים:
659
בנים:
320
בנות:
339
כיתות:
26
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 43 30 24.3
ב 3 26 40 22.0
ג 4 42 40 20.5
ד 4 45 56 25.3
ה 3 38 38 25.3
ו 3 32 52 28.0
ז 3 50 45 31.7
ח 4 44 38 20.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017