כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
640
כיתות:
26
תלמידים בכיתה:
24.6
שנת הקמה:
1971
רשות:
רמלה
פרטי קשר
יישוב:
רמלה
כתובת:
התמר 1
כתובת למכתבים:
התמר ת.ד. 194, רמלה
מיקוד:
72101
טלפון:
08-9291684
פקס:
08-9291684
דוא"ל:
dorisfan@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
נואל אבו עאמר
מפקח/ת:
גילה חראזי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית רמלה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
70
תלמידים:
640
בנים:
303
בנות:
337
כיתות:
26
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 24 41 32.5
ב 4 39 36 18.8
ג 4 45 54 24.8
ד 3 38 36 24.7
ה 3 30 49 26.3
ו 3 51 45 32.0
ז 4 41 36 19.3
ח 3 35 40 25.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016