בית ספר אום כלתום סח'נין

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
צפון
רשות
סח'נין
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ו
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
כן
מוטב
עירית סחנין
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
ח'אלד אבו ריא
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
8
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
70.0%
חציון וותק הוראה
17 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0.8%

עובדי הוראה

4
מורים
26
מורות

תלמידים

184
בנים
187
בנות

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

6,879,932 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

5,976,114 ₪
עלות שעות הוראה
5,950,739 ₪
עלות שכר - קורונה
25,375 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

903,818 ₪
שירותי היקף
524,156 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
34,632 ₪
חינוך מיוחד
36,960 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-174,926
רכישות חוזים והקצבות
401,458 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
81,538 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
483,787 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
18,256 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
26.5