כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
367
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
26.2
שנת הקמה:
2016
רשות:
סח'נין
פרטי קשר
יישוב:
סח'נין
כתובת:
אל ג'אבה
כתובת למכתבים:
אל ג'אבה, סח'נין
מיקוד:
3081000
טלפון:
04-8446598
מנהל/ת:
ח'אלד אבו ריא
מפקח/ת:
תאופיק זערורה
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית סחנין
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
367
בנים:
190
בנות:
177
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 26 31 28.5
ב 3 42 27 23.0
ג 2 31 25 28.0
ד 3 38 34 24.0
ה 2 26 35 30.5
ו 2 27 25 26.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017