כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
658
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
26.3
שנת הקמה:
2011
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
הדקל 10
כתובת למכתבים:
הדקל 10, נתניה
מיקוד:
4273810
טלפון:
09-7738292
פקס:
09-7738293
מנהל/ת:
אליאן לסמן
מפקח/ת:
ציפי יפעת בוטנריו ג'אן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
45
תלמידים:
658
בנים:
333
בנות:
325
כיתות:
23
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 51 43 23.5
ב 4 52 65 29.3
ג 5 71 47 23.6
ד 4 42 55 24.3
ה 3 54 41 31.7
ו 5 63 74 27.4
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017