כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
446
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
29.7
שנת הקמה:
2010
רשות:
גן יבנה
פרטי קשר
יישוב:
גן יבנה
כתובת:
צה"ל 26
כתובת למכתבים:
צה"ל 26, גן יבנה
מיקוד:
70800
טלפון:
08-8574908
פקס:
08-8574899
דוא"ל:
anatker2@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
איריס לבנה הראל צוקרמן
מפקח/ת:
ויקטוריה עזיאל
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
מ. מקומית גן יבנה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
446
בנים:
235
בנות:
211
כיתות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 32 26 29.0
ב 2 31 30 30.5
ג 3 47 36 27.7
ד 3 45 37 27.3
ה 2 27 32 29.5
ו 3 53 50 34.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016