כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
406
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
29.0
שנת הקמה:
2010
רשות:
גן יבנה
פרטי קשר
יישוב:
גן יבנה
כתובת:
צה"ל 26
כתובת למכתבים:
צה"ל 26, גן יבנה
מיקוד:
7085526
טלפון:
08-8574908
פקס:
08-8574899
מנהל/ת:
איריס לבנה הראל צוקרמן
מפקח/ת:
מתי פוליקר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
מ. מקומית גן יבנה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
406
בנים:
211
בנות:
195
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 27 23 25.0
ב 2 26 30 28.0
ג 2 37 27 32.0
ד 2 29 34 31.5
ה 3 47 41 29.3
ו 3 45 40 28.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017