כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
469
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
23.5
שנת הקמה:
2009
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
תשרי 10
כתובת למכתבים:
תשרי 10, נתניה
מיקוד:
4250321
טלפון:
09-8626247
פקס:
09-8626388
מנהל/ת:
לימור אבני בן אריה
מפקח/ת:
ציפי יפעת בוטנריו ג'אן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
469
בנים:
232
בנות:
237
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 37 44 20.3
ב 3 32 35 22.3
ג 4 46 43 22.3
ד 3 42 34 25.3
ה 3 34 33 22.3
ו 3 41 48 29.7
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017