כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
426
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
25.1
שנת הקמה:
2001
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
גור מרדכי 4
כתובת למכתבים:
גור מרדכי 4 ת.ד. 6139, נתניה
מיקוד:
4216002
טלפון:
09-8856931
פקס:
09-8857133
מנהל/ת:
עליזה מורן
מפקח/ת:
ציפי יפעת בוטנריו ג'אן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
426
בנים:
238
בנות:
188
כיתות:
15
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 33 36 23.0
ב 3 34 35 23.0
ג 3 44 35 26.3
ד 2 38 25 31.5
ה 3 45 29 24.7
ו 3 44 28 24.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017