כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
417
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
20.9
שנת הקמה:
1996
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
לנדאו שמואל 17
כתובת למכתבים:
לנדאו שמואל 17 ת.ד. 172, נתניה
מיקוד:
4210101
טלפון:
09-8842296
פקס:
09-8626445
מנהל/ת:
אנה שילקרוט
מפקח/ת:
אסתר בינדר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
רשת החינוך העצמאי
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
417
בנים:
198
בנות:
219
כיתות:
20
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 13 29 21.0
ב 2 27 25 26.0
ג 3 24 38 20.7
ד 2 23 12 17.5
ה 3 35 27 20.7
ו 2 24 27 25.5
ז 2 23 25 24.0
ח 3 29 36 21.7
ט 1 0 0 0.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017