בית ספר אהבת ציון פתח תקווה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
פתח תקוה
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מעין החינוך התורני
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
מרים הכהן רבין
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
4
אשכול למ"ס רשות
7
מורים בעלי תואר שני+
3.2%
חציון וותק הוראה
20 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
17.8%

עובדי הוראה

0
מורים
31
מורות

תלמידים

0
בנים
304
בנות

תלמידים עולים

1.3%
עולים
98.7%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

4,831,644 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

3,914,319 ₪
עלות שעות הוראה
3,885,194 ₪
עלות שכר - קורונה
29,125 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

917,325 ₪
שירותי היקף
575,927 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
22,091 ₪
חינוך מיוחד
198,332 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-7,980
רכישות חוזים והקצבות
55,417 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
73,538 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
337,784 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
15,556 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
27.9

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'