כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
301
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
21.5
שנת הקמה:
1995
רשות:
פתח תקוה
פרטי קשר
יישוב:
פתח תקווה
כתובת:
רבי יהודה הנשיא 22
כתובת למכתבים:
רבי יהודה הנשיא 22, פתח תקווה
מיקוד:
4974341
טלפון:
03-9331507
מנהל/ת:
מרים הכהן רבין
מפקח/ת:
חוה מרים טורץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
301
בנים:
0
בנות:
301
כיתות:
9
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 44 22.0
ב 1 0 26 26.0
ג 2 0 41 20.5
ד 2 0 42 21.0
ה 2 0 45 22.5
ו 2 0 43 21.5
ז 2 0 32 16.0
ח 1 0 28 28.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017