כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
186
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
23.3
שנת הקמה:
1997
רשות:
שומרון
פרטי קשר
יישוב:
אלון מורה
כתובת:
אלון מורה
כתובת למכתבים:
אלון מורה ת.ד. 436 ד.נ. לב השומרון, אלון מורה
מיקוד:
4483300
טלפון:
02-9973041
פקס:
02-9971886
מנהל/ת:
שמואל קנר
מפקח/ת:
אהרן אדלר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
מ. אזורית שומרון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
21
תלמידים:
186
בנים:
186
בנות:
0
כיתות:
7
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 25 0 25.0
ב 1 29 0 29.0
ג 2 43 0 21.5
ד 1 25 0 25.0
ה 2 39 0 19.5
ו 1 25 0 25.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017