כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
518
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
27.3
שנת הקמה:
1994
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
מעפילי אגוז 5
כתובת למכתבים:
מעפילי אגוז 5 ת.ד. 6223, נתניה
מיקוד:
4216101
טלפון:
09-8850064
פקס:
09-8650035
מנהל/ת:
ירון שמש
מפקח/ת:
ציפי יפעת בוטנריו ג'אן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
518
בנים:
278
בנות:
240
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 34 40 24.7
ב 4 50 38 22.0
ג 3 47 29 25.3
ד 3 36 48 28.0
ה 3 60 38 32.7
ו 3 51 47 32.7
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017