כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
389
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
24.3
שנת הקמה:
1993
רשות:
כפר סבא
פרטי קשר
יישוב:
כפר סבא
כתובת:
עובדיה הנביא 2
כתובת למכתבים:
עובדיה הנביא, כפר סבא
מיקוד:
4434200
טלפון:
09-7677138
פקס:
09-7677136
מפקח/ת:
גילה זילברשטין קסטיאל
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית כפר סבא
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
389
בנים:
205
בנות:
184
כיתות:
14
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 14 15 29.0
ב 1 13 15 28.0
ג 3 45 34 26.3
ד 3 32 38 23.3
ה 4 51 43 23.5
ו 4 50 39 22.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017