כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
502
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
27.9
שנת הקמה:
1992
רשות:
רמלה
פרטי קשר
יישוב:
רמלה
כתובת:
תמיר שמואל 3
כתובת למכתבים:
רמלה ת.ד. 591, רמלה
מיקוד:
7210402
טלפון:
08-9210603
פקס:
08-9215274
מנהל/ת:
דורית נבו
מפקח/ת:
גילה חראזי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית רמלה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
502
בנים:
264
בנות:
238
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 55 35 30.0
ב 3 38 50 29.3
ג 3 33 36 23.0
ד 3 38 44 27.3
ה 3 45 38 27.7
ו 3 55 35 30.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017