כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
363
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
20.2
שנת הקמה:
1995
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
אליהו עטיה 4
כתובת למכתבים:
נתניה ת.ד. 4041, נתניה
מיקוד:
4214001
טלפון:
09-8359661
פקס:
09-8359661
מנהל/ת:
אורן גבאי
מפקח/ת:
יעקב ישעיהו אלבירט
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
363
בנים:
270
בנות:
93
כיתות:
11
כיתות מיוחדות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 42 28 23.3
ב 3 47 34 27.0
ג 4 47 31 19.5
ד 1 27 0 27.0
ה 2 31 0 15.5
ו 3 45 0 15.0
ז 1 9 0 9.0
ח 1 22 0 22.0
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017