בית ספר אור לציון בנות רחובות

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
רחובות
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית רחובות
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
איילת אריאל
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
4
אשכול למ"ס רשות
7
מורים בעלי תואר שני+
3.8%
חציון וותק הוראה
15 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
3.7%

עובדי הוראה

0
מורים
26
מורות

תלמידים

0
בנים
347
בנות

תלמידים עולים

0.9%
עולים
99.1%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

4,658,531 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

4,003,213 ₪
עלות שעות הוראה
3,967,588 ₪
עלות שכר - קורונה
35,625 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

655,318 ₪
שירותי היקף
522,201 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
23,690 ₪
חינוך מיוחד
16,750 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-7,980
רכישות חוזים והקצבות
86,288 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
14,369 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
329,181 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
13,281 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
25.8

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'