כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
403
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
25.2
שנת הקמה:
1993
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
הגר"א 4
כתובת למכתבים:
נתניה ת.ד. 3085, נתניה
מיקוד:
4213002
טלפון:
09-8655603
פקס:
09-8655610
מנהל/ת:
אהרון גבאי
מפקח/ת:
יעקב ישעיהו אלבירט
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
403
בנים:
403
בנות:
0
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 52 0 26.0
ב 2 48 0 24.0
ג 2 52 0 26.0
ד 2 54 0 27.0
ה 2 52 0 26.0
ו 2 46 0 23.0
ז 2 52 0 26.0
ח 2 47 0 23.5
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017