כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
233
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
29.1
שנת הקמה:
1989
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
אברבנאל 30
כתובת למכתבים:
אברבנאל, נתניה
מיקוד:
4238200
טלפון:
09-8621551
פקס:
09-8324829
מנהל/ת:
אלימלך פינטוך
מפקח/ת:
יעקב ישעיהו אלבירט
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
233
בנים:
233
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 34 0 34.0
ב 1 36 0 36.0
ג 1 28 0 28.0
ד 1 24 0 24.0
ה 1 34 0 34.0
ו 1 21 0 21.0
ז 1 31 0 31.0
ח 1 25 0 25.0
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017