כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
427
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
26.7
שנת הקמה:
1990
רשות:
שדות דן
פרטי קשר
יישוב:
כפר חב"ד
כתובת:
כפר חב"ד
כתובת למכתבים:
כפר חב"ד ת.ד. 10, כפר חב"ד
מיקוד:
6084000
טלפון:
03-9606969
פקס:
03-9606566
מנהל/ת:
בן ציון וישדסקי
מפקח/ת:
אברהם יששכר רפפורט
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
427
בנים:
427
בנות:
0
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 65 0 32.5
ב 2 54 0 27.0
ג 2 59 0 29.5
ד 2 56 0 28.0
ה 2 47 0 23.5
ו 2 51 0 25.5
ז 2 50 0 25.0
ח 2 45 0 22.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017