בית ספר אהלי תורה כפר חב"ד

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
שדות דן
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
פטור
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
בן ציון וישדסקי
חמישון טיפוח יסודי
1
עשירון טיפוח יסודי
2
אשכול למ"ס רשות
6
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

0
מורים
0
מורות

תלמידים

455
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

1.3%
עולים
98.7%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

1,620,113 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

1,534,484 ₪
עלות שעות הוראה
1,520,359 ₪
עלות שכר - קורונה
14,125 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

85,629 ₪
שירותי היקף
33,310 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
3,229 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
0
רכישות חוזים והקצבות
49,090 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
0 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
120,527 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
4,238 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
28.4