כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
374
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
22.0
שנת הקמה:
1986
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
לוין אריה 1
כתובת למכתבים:
לוין אריה 1, נתניה
מיקוד:
4234214
טלפון:
09-8359162
פקס:
09-8653718
מנהל/ת:
מיכל גלבר
מפקח/ת:
ציפי יפעת בוטנריו ג'אן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
374
בנים:
182
בנות:
192
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 24 25 24.5
ב 2 25 30 27.5
ג 5 40 48 17.6
ד 4 49 36 21.3
ה 2 26 16 21.0
ו 2 18 37 27.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017