כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
407
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
22.6
שנת הקמה:
1986
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
לוין אריה 1
כתובת למכתבים:
לוין אריה 1, נתניה
מיקוד:
4234214
טלפון:
09-8359162
פקס:
09-8653718
מנהל/ת:
מיכל גלבר
מפקח/ת:
ציפי יפעת בוטנריו ג'אן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
43
תלמידים:
407
בנים:
194
בנות:
213
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 26 33 29.5
ב 5 46 51 19.4
ג 4 49 37 21.5
ד 2 24 19 21.5
ה 2 18 38 28.0
ו 3 31 35 22.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017