כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
244
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
22.2
שנת הקמה:
1986
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
נורדאו 18
כתובת למכתבים:
נורדאו 18, נתניה
מיקוד:
42347
טלפון:
09-8359162
פקס:
09-8653718
מנהל/ת:
מיכל גלבר
מפקח/ת:
תמר דרור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
244
בנים:
121
בנות:
123
כיתות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 24 22 15.3
ב 2 22 25 23.5
ג 2 25 21 23.0
ד 1 10 21 31.0
ה 1 16 15 31.0
ו 2 24 19 21.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017