כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
313
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
24.1
שנת הקמה:
1983
רשות:
רחובות
פרטי קשר
יישוב:
רחובות
כתובת:
הרב מדר זכריה 26
כתובת למכתבים:
רחובות ת.ד. 38, רחובות
מיקוד:
76100
טלפון:
08-9414167
פקס:
08-9353205
מנהל/ת:
רונית מוסלר
מפקח/ת:
ויקטוריה עזיאל
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית רחובות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
313
בנים:
142
בנות:
171
כיתות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 34 42 25.3
ב 2 25 19 22.0
ג 2 26 23 24.5
ד 2 22 32 27.0
ה 2 19 31 25.0
ו 2 16 24 20.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017