כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
312
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
22.3
שנת הקמה:
2004
רשות:
מודיעין מכבים רעות
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין-מכבים-רעות
כתובת:
ניצן מכבים רעות
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1043, מודיעין-מכבים-רעות
טלפון:
08-9262933
פקס:
08-9261138
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
ענבל לוי
מפקח/ת:
רונית חן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית מודיעין מכבים רעות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
312
בנים:
180
בנות:
132
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 24 25 24.5
ב 2 21 20 20.5
ג 2 27 22 24.5
ד 3 35 10 15.0
ה 3 40 30 23.3
ו 2 33 25 29.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017