כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
303
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
21.6
שנת הקמה:
2004
רשות:
מודיעין מכבים רעות
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין-מכבים-רעות
כתובת:
ניצן מכבים רעות
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1043, מודיעין-מכבים-רעות
טלפון:
08-9262933
פקס:
08-9261138
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
ענבל לוי
מפקח/ת:
רונית חן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית מודיעין מכבים רעות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
303
בנים:
180
בנות:
123
כיתות:
11
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 24 15 19.5
ב 2 25 26 25.5
ג 2 24 20 22.0
ד 2 28 22 25.0
ה 3 37 11 16.0
ו 3 42 29 23.7
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017