כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
363
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
24.2
שנת הקמה:
1980
רשות:
שומרון
פרטי קשר
יישוב:
אלון מורה
כתובת:
אלון מורה
כתובת למכתבים:
אלון מורה ת.ד. 437 ד.נ. לב השומרון, אלון מורה
מיקוד:
4483300
טלפון:
02-9973922
פקס:
02-9975941
מפקח/ת:
אהרן אדלר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
מ. אזורית שומרון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
363
בנים:
0
בנות:
363
כיתות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 40 20.0
ב 2 0 40 20.0
ג 2 0 43 21.5
ד 2 0 61 30.5
ה 2 0 43 21.5
ו 2 0 53 26.5
ז 2 0 47 23.5
ח 1 0 36 36.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017