כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
401
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
25.1
שנת הקמה:
1977
רשות:
ראשון לציון
פרטי קשר
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
לוין מיכאל וחנה 14
כתובת למכתבים:
ראשון לציון ת.ד. 2093, ראשון לציון
מיקוד:
7512002
טלפון:
03-9493030
פקס:
03-9581886
מנהל/ת:
לירון מאור
מפקח/ת:
זמירה בן יוסף
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית ראשון לציון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
401
בנים:
212
בנות:
189
כיתות:
14
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 36 29 32.5
ב 3 40 26 22.0
ג 3 36 35 23.7
ד 3 35 39 24.7
ה 2 28 31 29.5
ו 3 37 29 22.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017