כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
361
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
25.8
שנת הקמה:
1992
רשות:
ראשון לציון
פרטי קשר
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
הסחלב 2
כתובת למכתבים:
ת.ד. 10113, ראשון לציון
מיקוד:
7500101
טלפון:
03-9623677
פקס:
03-9518565
מנהל/ת:
טלי יונית חמדני
מפקח/ת:
זיוית רוזנברג
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית ראשון לציון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
31
תלמידים:
361
בנים:
185
בנות:
176
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 27 32 29.5
ב 4 43 33 19.0
ג 2 20 30 25.0
ד 2 34 32 33.0
ה 2 29 16 22.5
ו 2 32 33 32.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017