כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
234
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
14.6
שנת הקמה:
1993
רשות:
שומרון
פרטי קשר
יישוב:
איתמר
כתובת:
איתמר
כתובת למכתבים:
איתמר ד.נ. לב השומרון, איתמר
מיקוד:
44834
טלפון:
02-9974336
פקס:
02-9978027
מנהל/ת:
ציון ביטון
מפקח/ת:
יעקב ברוך הלמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
31
תלמידים:
234
בנים:
95
בנות:
139
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 14 26 20.0
ב 2 13 15 14.0
ג 2 14 18 16.0
ד 2 9 16 12.5
ה 2 11 16 13.5
ו 2 14 20 17.0
ז 2 10 17 13.5
ח 2 10 11 10.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017