כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
1993
רשות:
שומרון
פרטי קשר
יישוב:
איתמר
כתובת:
איתמר
כתובת למכתבים:
איתמר ד.נ. לב השומרון, איתמר
מיקוד:
44834
טלפון:
02-9974336
פקס:
02-9978027
דוא"ל:
zipiaamr@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ציון ביטון
מפקח/ת:
יעקב ברוך הלמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016