כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
530
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
29.4
שנת הקמה:
1995
רשות:
ראשון לציון
פרטי קשר
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
מבצע משה 39
כתובת למכתבים:
מבצע משה 39, ראשון לציון
מיקוד:
75000
טלפון:
03-9612776
פקס:
03-9510499
דוא"ל:
sarahiti@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ליבנה סביר
מפקח/ת:
זמירה בן יוסף
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית ראשון לציון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
530
בנים:
263
בנות:
267
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 35 40 25.0
ב 3 42 47 29.7
ג 3 48 45 31.0
ד 3 31 46 25.7
ה 3 62 30 30.7
ו 3 45 59 34.7
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016