כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
502
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
27.9
שנת הקמה:
1995
רשות:
ראשון לציון
פרטי קשר
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
מבצע משה 39
כתובת למכתבים:
מבצע משה 39, ראשון לציון
מיקוד:
75000
טלפון:
03-9612776
פקס:
03-9510499
מנהל/ת:
ליבנה סביר
מפקח/ת:
זמירה בן יוסף
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית ראשון לציון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
502
בנים:
252
בנות:
250
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 44 50 31.3
ב 3 37 37 24.7
ג 3 38 44 27.3
ד 3 42 46 29.3
ה 3 30 44 24.7
ו 3 61 29 30.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017