כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
659
כיתות:
24
תלמידים בכיתה:
27.5
שנת הקמה:
1990
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
לח"י 13
כתובת למכתבים:
נתניה ת.ד. 701, נתניה
מיקוד:
4210602
טלפון:
09-8822434
פקס:
09-8334685
מנהל/ת:
שרה איטה אידלשטין
מפקח/ת:
אסתר בינדר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
רשת החינוך העצמאי
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
659
בנים:
0
בנות:
659
כיתות:
24
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 0 84 28.0
ב 3 0 85 28.3
ג 3 0 78 26.0
ד 3 0 78 26.0
ה 3 0 84 28.0
ו 3 0 83 27.7
ז 3 0 84 28.0
ח 3 0 83 27.7
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017