כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
471
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
27.7
שנת הקמה:
2014
רשות:
טייבה
פרטי קשר
יישוב:
טייבה
כתובת:
טייבה 8118
כתובת למכתבים:
טייבה ת.ד. 8118, טייבה
מיקוד:
4040000
טלפון:
09-7733764
טלפון נוסף:
054-3355165
פקס:
09-7733546
מנהל/ת:
מוסטפא חאג יחיא
מפקח/ת:
קאמי כהן
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית טייבה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2014
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
30
תלמידים:
471
בנים:
227
בנות:
244
כיתות:
16
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 44 45 29.7
ב 2 40 25 32.5
ג 2 32 36 34.0
ד 4 45 41 21.5
ה 3 32 42 24.7
ו 3 34 55 29.7
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017