כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
265
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
33.1
שנת הקמה:
1990
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
הצנחנים 4
כתובת למכתבים:
נתניה ת.ד. 48, נתניה
מיקוד:
4210001
טלפון:
09-8823122
פקס:
09-8321866
מנהל/ת:
יוסף הלל קרישבסקי
מפקח/ת:
יעקב ישעיהו אלבירט
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
רשת החינוך העצמאי
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
265
בנים:
265
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 44 0 44.0
ב 1 33 0 33.0
ג 1 33 0 33.0
ד 1 32 0 32.0
ה 1 30 0 30.0
ו 1 33 0 33.0
ז 1 29 0 29.0
ח 1 31 0 31.0
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017