כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
491
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
24.6
שנת הקמה:
2006
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
אשר 5
כתובת למכתבים:
אשר 5 ת.ד. 16054, נתניה
מיקוד:
4206001
טלפון:
09-8344844
פקס:
09-8331876
מנהל/ת:
לימור בר
מפקח/ת:
ציפי יפעת בוטנריו ג'אן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
40
תלמידים:
491
בנים:
261
בנות:
230
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 46 45 30.3
ב 3 41 41 27.3
ג 3 40 29 23.0
ד 3 40 31 23.7
ה 4 40 46 21.5
ו 4 54 38 23.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017