כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
43
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
8.6
שנת הקמה:
2010
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אהלי יוסף 14
כתובת למכתבים:
אהלי יוסף, ירושלים
מיקוד:
9531900
טלפון:
02-5824423
מנהל/ת:
אסתר בלומה ארנסטר
מפקח/ת:
שולמית אריאלי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
סולם סיוע ועידוד לילדים מוגבלי
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
2
תלמידים:
43
בנים:
0
בנות:
43
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ג 1 0 11 11.0
ה 1 0 11 11.0
ז 1 0 4 4.0
ח 1 0 9 9.0
יב 1 0 8 8.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017