כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
1950
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
לוין אריה 1
כתובת למכתבים:
לוין אריה 1 ת.ד. 6049, נתניה
מיקוד:
42342
טלפון:
09-8351683
פקס:
09-8350985
מנהל/ת:
שולמית בן-עמי
מפקח/ת:
תמר דרור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
רצף האוטיזם
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017