כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
542
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
30.1
שנת הקמה:
1950
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
נתניה
כתובת למכתבים:
נתניה ת.ד. 2195, נתניה
מיקוד:
42487
טלפון:
09-8822782
פקס:
09-8623873
מנהל/ת:
אילת שוצמן זינגר
מפקח/ת:
תמר דרור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
542
בנים:
272
בנות:
270
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 55 67 30.5
ב 3 48 41 29.7
ג 3 44 57 33.7
ד 3 53 36 29.7
ה 3 42 37 26.3
ו 2 30 32 31.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017