כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
476
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
29.8
שנת הקמה:
1950
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
נתניה
כתובת למכתבים:
נתניה ת.ד. 2195, נתניה
מיקוד:
42487
טלפון:
09-8822782
פקס:
09-8623873
דוא"ל:
mayaams@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
אילת שוצמן זינגר
מפקח/ת:
תמר דרור
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
30
תלמידים:
476
בנים:
253
בנות:
223
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 44 39 27.7
ב 3 44 54 32.7
ג 3 56 36 30.7
ד 3 46 37 27.7
ה 2 30 29 29.5
ו 2 33 28 30.5
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016