כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ז
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
414
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
21.8
שנת הקמה:
2010
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
רבי שמעון בר יוחא 14
כתובת למכתבים:
מודיעין עילית ת.ד. 10037, מודיעין עילית
מיקוד:
7191904
טלפון:
08-9798866
פקס:
08-9791453
מנהל/ת:
זכריה שרייבר
מפקח/ת:
שאול יהודה קסטלניץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
פטור
יחידת דיווח:
מוכרים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
414
בנים:
414
בנות:
0
כיתות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 75 0 25.0
ב 3 60 0 20.0
ג 3 64 0 21.3
ד 3 59 0 19.7
ה 3 73 0 24.3
ו 2 41 0 20.5
ז 2 42 0 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017