כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
798
כיתות:
27
תלמידים בכיתה:
29.6
שנת הקמה:
1950
רשות:
כפר סבא
פרטי קשר
יישוב:
כפר סבא
כתובת:
רוטשילד 2
כתובת למכתבים:
רוטשילד 2, כפר סבא
מיקוד:
4444304
טלפון:
09-7674175
פקס:
09-7677651
מנהל/ת:
טלי שוורצשטיין בסר
מפקח/ת:
גילה זילברשטין קסטיאל
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מרכז
בעלות:
עירית כפר סבא
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
55
תלמידים:
798
בנים:
392
בנות:
406
כיתות:
26
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 81 89 34.0
ב 4 60 69 32.3
ג 5 64 72 27.2
ד 4 73 63 34.0
ה 5 63 65 25.6
ו 4 51 48 24.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017