כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
453
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
26.6
שנת הקמה:
2010
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
שד אביי ורבא 10
כתובת למכתבים:
שד אביי ורבא 10, מודיעין עילית
טלפון:
08-9798866
פקס:
08-9791453
מנהל/ת:
חיים מאיר ויזל
מפקח/ת:
שרה כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
רשת החינוך העצמאי
בעלות:
עירית מודיעין עלית
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
453
בנים:
0
בנות:
453
כיתות:
16
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 56 28.0
ב 2 0 52 26.0
ג 3 0 74 24.7
ד 2 0 65 32.5
ה 2 0 62 31.0
ו 2 0 60 30.0
ז 2 0 41 20.5
ח 2 0 43 21.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017