כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
1,143
כיתות:
41
תלמידים בכיתה:
27.9
שנת הקמה:
2010
רשות:
מודיעין עילית
פרטי קשר
יישוב:
מודיעין עילית
כתובת:
רבי יהודה הנשיא 26
כתובת למכתבים:
רבי יהודה הנשיא 26, מודיעין עילית
מיקוד:
7183101
טלפון:
08-6492364
פקס:
08-9766737
מנהל/ת:
יפה אינהורן
מפקח/ת:
שרה כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
רשת החינוך העצמאי
בעלות:
עירית מודיעין עלית
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
1,143
בנים:
0
בנות:
1,143
כיתות:
37
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 0 143 28.6
ב 6 0 172 28.7
ג 5 0 159 31.8
ד 6 0 153 25.5
ה 6 0 147 24.5
ו 5 0 152 30.4
ז 5 0 112 22.4
ח 3 0 105 35.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017