כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
113
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
12.6
שנת הקמה:
2009
רשות:
עמנואל
פרטי קשר
יישוב:
עמנואל
כתובת:
הגאון מוילנה 28
כתובת למכתבים:
הגאון מוילנה 28 ת.ד. 598, עמנואל
מיקוד:
4484500
טלפון:
09-7921987
פקס:
09-9663769
מנהל/ת:
חנה חיה ממן
מפקח/ת:
שושנה אלימלך
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
113
בנים:
0
בנות:
113
כיתות:
8
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 22 22.0
ב 1 0 15 15.0
ג 1 0 8 8.0
ד 1 0 15 15.0
ה 1 0 12 12.0
ו 1 0 8 8.0
ז 1 0 13 13.0
ח 2 0 20 10.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017