בית ספר אוהל רחל עמנואל

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
עמנואל
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מעין החינוך התורני
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
חנה חיה ממן
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
8
אשכול למ"ס רשות
2
מורים בעלי תואר שני+
18.8%
חציון וותק הוראה
11 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
6.4%

עובדי הוראה

0
מורים
16
מורות

תלמידים

0
בנים
110
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

2,109,247 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

1,546,032 ₪
עלות שעות הוראה
1,514,782 ₪
עלות שכר - קורונה
31,250 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

563,215 ₪
שירותי היקף
261,603 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
12,868 ₪
חינוך מיוחד
56,470 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-91,791
רכישות חוזים והקצבות
304,096 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
19,969 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
411,606 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
18,709 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
12.9

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'